No Image Available

Meh / Fidan Malik

 Yazar: Fidan Malik  Kategori: Hikaye  Tags: Fidan Malik |  Satın Al
 Açıklama:

(Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Hikayeler)

Ənənəvi üslubda yazılmış hekayələrçün darıxan oxucular, bu kitab sizə ünvanlanıb.
Fidan Malikin böyük ürəklə, həssaslıqla qələmə aldığı əsərlər sizlərdə də incə duyğular, kövrək hisslər oyadacaq.

“Ananın xalçası” hekayəsində mənəvi dəyərlərin, “Balaca ağac” da zəhmətsevərliyin, bölüşüb paylaşmaq sevincinin, “Telefon zəngi”ndə ailə ənənələrinin, “Mən səni sevirəm”də qayğının, sevginin, təəssübün, “Ekler”də nümunəvi ailə modelinin özünü görəcəksiniz.

Ən əsası da odur ki, bədii təsvirlərlə zəngin olan bu hekayələr oxucu qəlbinə nüfuz edə biləcək qədər sənətkarlıqla yazılıb.

 Back