Cuma Buğdaycı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk-Orta ve Lise öğrenimini Kocaeli’nde tamamladı. Önlisans eğitimini İlahiyat alanında, Lisans eğitimini ise Tarih bölümü üzerine tamamladı.

Güzide ülkemizin muhtelif şehirlerinde Arap Dili ile beraber İslâmi İlimler tahsilinde bulunmuştur. Bu tahsilinde; Sarf-Nahiv, Hadis, Fıkıh, Tefsir ilimleri ve usulleri ile beraber belâğat ve mantık ilimlerini de tahsil etmiştir.

2010 yılında Suriye-Ürdün-Mekke’i-Mükkerem ve Medine-i Münevvere yolculuklarında Muhadese üzerine çalışmalar yaptı. Yazarın te’lif ve tercüme eserleri ile beraber katkıda bulunduğu topluma yarar kesbeden bir dizi çalışmaları vardır.

İyi derece Arapça, Osmanlıca ve orta düzeyde Zazaca bilmektedir.

Yazarın Te’lif-Tercüme ve Katkıda Bulunduğu Eserler

1. Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü / Te’lif
2. Arapça’da Zamanlar /Te’lif
3. İlim Ve Âlim’in Değeri 100 Hadis-i Şerif/Tercüme
4. Ehli Beyt’in Sultanı Abdullah B. /Tercüme
5. İmam Hatipli’nin El Kitabı / Katkıda Bulunuldu
6. Çağların Hanımefendisi / Katkıda Bulunuldu
7. Hangi Söz / Te’lif
8. Tesbih’in Tapusu / Te’lif